מחקר מילים לקידום הוא היסוד שעליו מונח במקרים רבים כל החזר ההשקעה שעשוי להגיע מתוצאות קידום אתרים.
לעתים אנו מקבלים לקוח חדש מתחום חדש לנו ואנו צריכים לקדם אותו בחיפוש ממומן וגם באורגני.